Terms and conditions

Vilkår for kjøp

SAHD AS gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.


Påmelding på kurs:
Alle påmeldinger til våre kurs er økonomisk bindende etter en gitt dato, oppgitt i hvert enkelt kurs. Dette innebærer at kurs blir fakturert, selv om man unnlater og møte, med mindre det foreligger legeerklæring eller spesifikk avtale med arrangør. 

Fohåndsbestilte kurs:
Ved kurs som blir bestilt på forhånd, er alle påmeldinger bindende fra den dagen man melder seg på. 


Angrefrist på kjøp på nett:

På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato, med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen, må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene innen en uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen, eller etter at du har brukt varen (kurset) vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 

Betaling

Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100 % sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Opphavsrett

Opphavsrett eies as SAHD AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiell som finnes på SAHDs nettsider og portaler.


Betingelser for bruk av varens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materiellet som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av SAHD AS. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noe materiell fra noen av våre produkter. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut et eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

SAHD AS tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta kurset, kan du gjøre en avtale om gruppelisens.

Sikkerhet & personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SAHD AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, for å nevne noen. 

Avlysning og utsettelse

Korrekturhjelpen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor SAHD AS kontroll. Ved avlysning vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse på initiativ fra SAHD AS vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at SAHD AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er SAHD AS  forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og alvorlig sykdom, er SAHD as fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller, der SAHD as refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresse og kontaktperson for foretaket er som følger:

E-post: post@sahd.no
 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.