SAHD Webinar
Hvordan skal man kunne forme hunden sin til den hunden man ønsker seg.  Finnes det en mal for slikt? 

Hvordan gjør man det?
Hvordan påvirker man en hund som er tatt inn til oss, undertrykket deres instinkter og forventer at den skal kunne være snill og grei når det passer oss?  

Handler det om metodebruk? 
SAHD mener man må se på hundens naturlige adferd, forstå hvordan hunden selv løser sine hverdagslige utfordringer naturlig, rett og slett se og forstå hva som bor i hunden og DERETTER velge metode.  Ikke motsatt der mange velger metodikk og med alle midler forsøker å få hunden til å passe inn, i noe som kanskje ikke er naturlig overhodet. 


EBC9933F-6367-447C-A3E9-A44AB52E0F0B


Gjennom vår webinarserie skal vi se på noen grunnleggende faktorer som vi mener er viktige premissleverandører for å kunne lykkes med hunden sin. 

Vi går blant annet gjennom:

- Ulike begreper - for å snakke samme språk
// Hva er adferd
// Hva er dressur
// Hva er belønning
// Grensesetting - Fy eller nødvendig - Bruk av ordet "nei" - et noe absurd tema, men som er rykende aktuelt.
- Hva gjør intensitet og hvordan påvirke dette
- Hvordan lære hunden selv å takle vanskelige ting
- Enkel læringsteori (myter-oppspinn og fakta)
- Hvordan gi hunden forutsetning for mestring uten å måtte mate hunden ut av en situasjon.
- Hva er SAHDs plattform bygget på - Gjennomgang av SAHD grunnmur

Disse temaene kan knyttes til alle hverdagslige utfordringer, som bandgåing, møtesituasjoner, ordinær oppførsel +++
Etter endt webinar får deltakerne tilgang på de notatene som er brukt gjennom webinaret, samt noen oppklarende videoer og litt ekstra tekst (videoene blir ikke spilt av under webinaret)bbb

Vår webinarserie blir snart sluppet


Anders Huezo Davidsen 
Innehaver SAHD
Sjekk vår instagramkonto: