SAHD - Konsultasjoner

 

 


 

 

 

Mange mennesker har ulike utfordringer med sin hund.  De kan graderes til små og kanskje "enkle" problemer til litt mer tunge adferdsproblemer.  Fellesnevneren er at man har kjørt seg litt fast og ikke helt veit hvordan man skal løse utfordringene. 
Det ligger svært mye og ikke minst forskjellige tanker på nett, blant annet, hvorledes man skal kunne løse ulike utfordringer.  Mange av disse kan være direkte motstridende og gjøre ting værre.  Ting blir for komplisert. 
Å ha hund, trene hund og sørge for god oppførsel av hunden, er IKKE kompliserte greier.  Det er det aldri.  Det kan være det ligger en del jobb bak, men det er aldri komplisert. Begynner man med kompliserte greier blir ting fort håpløst.
SAHD tar dette på alvor og hjelper mennesker på en enkel, ryddig, trygg og langsiktig måte. Ikke bare skal løsningen være god for hunden, men den skal også være gjennomførbart for eier.   


Anders H. Davidsen 
Innehaver SAHD as
Konsultasjoner:

SAHD tar i mot ekvipasjer fra hele landet, for å få hjelp fra oss, gjennom privattimer.
Vi kjører ofte opplegg på en til flere dager, men også kortere økter, ned til en time.
Ettersom vi har ventelister i flere byer, reiser vi også rundt. 

Hva kan vi hjelpe med:
// Problem med kontakt med hunden
// Hunden kommer ikke når du tilkaller den
// Utagering mot andre hunder, mennesker e.l
// Usikkerhet/redsel i visse situasjoner
// Aggressiv adferd overfor mennesker/hunder
// Hunder som vokter eller tenderer til det
// Hunder som ikke kan gå pent i bånd
// Hunder som er stressede
// Generell adferd man ikke er fornøyd med
// etc
Hvordan foregår dette:
Vi setter oss alltid ned med eieren(e) av hunden og får en god oversikt hva som er problematisk for dem.
Deretter vurderer vi hunden og dens framferd.
Vi evaluerer også eiers evne til problemløsning og metodebruk.
Ut fra en helhetsvurdering av hund og eier, lager vi ett opplegg for den tiden vi har til rådighet.
Hundene blir hjulpet til rett adferd gjennom trygge og sikre metoder, samtidig som vi hjelper eier til å forstå situasjonen og hvordan de selv kan mestre denne.

Priser:
1 time: kr 2100,-
2 timer: kr 2900,-
3 timer: kr 4100
,-
1 dag: kr 7000,-
2 dager: på forespørsel

Konsultasjon fra 2 timer og opp inkluderer rapport og onlineressurser.

Kjøretillegg kr 250,- for konsultasjoner med over30 min kjøring til avtalt adresse. Evt bompenger o.l kommer i tillegg.

Anders Davidsen sier litt om konsultasjoner:
Les mer om SAHDs ramme rundt adferd og mentalitet.


SAHD Adferd og mentalitet


Gjennom formalkunnskap, erfaringer og evner, reiser SAHD gjennom hele landet og hjelper mennesker med hunder som trenger å endre oppførsel overfor omgivelsene de lever i.
Gjennom mange tusen timer med konsultajoner, kurs, bistand m.m har SAHD årevis med erfaring til å finne de rette løsningene for deg og din hund. Det er ofte ikke uten å jobbe hardt. For å endre en hunds adferd handler om alt annet en kortsiktig magi. Det handler om assosiasjonsendringer, gode rammer, dedikasjon fra eierne, stahet og tålmodighet. Noen ganger kan endringer gjøres relativt raskt, men ikke alltid.

SAHD er svært nøye at ting skjer i tråd med god dyrevelferd og i takt med hundens egne instinkter og naturlige adferdsmønstre.  

Avledning er ofte et brukt verktøy, men aldri noe SAHD bruker.  Avledning utsetter og potensielt gjør problemet større. Vi sørger for at hunden får bruke sin naturlige adferd og legger til rette for at hunden kan mestre utfordringene selv og finner løsninger som eierne får til å bruke. 

SAHD har egne hunder som er spesialiserte til å håndtere og hjelpe hunder med sine adferdsutfordringer.
A44755D5-3704-4525-8DCD-7B999192859D.jpeg   CDBBA202-7CF4-46FA-AD72-45715F27CDAE.jpeg IMG_8783.JPG 63DC4F16-BDF6-4991-B89E-27FFD41DD12E.jpeg

Vi sørger for at ting gjøres trygt, fint og langsiktig.

Vi kan kontaktes på post@sahd.no
 Anders SAHD.jpeg 6C3FC0E7-9B23-40FB-9BDE-4AD364C489FE.jpeg konsultasjoner .jpg

Hvilke nødvendige og kritiske egenskaper trenger man for å kunne jobbe med adferd hos hund:

// Høy kompetanse innen læringsteori, endringspedagogikk og forståelse hvordan dette fungerer på dyr og hund.

// Inngående kjennskap til hundens adferdsmønstre, instinkter og assosiasjonsevner.

// Inngående kjennskap til hundens språk og signaler. Dette er langt mer enn bare teori, men skal man jobbe med adferd, må du kunne bruke, og forstå, språk på "direkten", for å endre en hunds måte å agere på. Å kunne "føle" hunder er en stor fordel, men som bare få mennesker kan.
 Erfaring er essensielt. SAHD kjører kurs i hundens språk og signaler over hele landet. 

// Ha grunnleggende tanke om at adferd ikke er dressur og at dressur ofte blir brukt i mangel på god adferd.
     Dressur er da heller ingen god adferdsendrer. Det er en symptombehandler.
     Adferd er hundens evne til å forholde seg til sine omgivelser, på en god eller dårlig måte.
     Det er viktig å huske på at hundens adferd ikke er det samme menneskets evne til å lure hunden ut av en situasjon. Da har man ikke endret adferd.

// Ha lang erfaring med hund og denne typen problemløsning.

// Ha bred forståelse for hvordan man hjelper eierne til rett adferd hos deres hund.
 Ofte er hunden lettere og endre enn menneskene «bak» hunden. Pedagogiske egenskaper som både motiverer,  forklarer og gir forståelse for hvordan man gjør ting, er helt essensielt. Det er også svært viktig og kunne se HVILKE løsningsalternativer som også passer til eierne, ikke bare til hunden.
Være ydmyke og ha forståelse for eier og deres liv, rutiner og hvordan de lever.

// En som jobber med adferd bør ha medfødte egenskaper til å sense hunden. Akademiske skills alene er ikke nok. Å ha teft, feeling for dyr og evnen til å kommunisere med dem er svært viktig. Dette, med erfaring, er ofte blant de viktigste  egenskapene for å kunne mestre en adferdsendring hos en hund.

// Selv ha hunder som innehar svært god adferd. (Ikke det samme som god dressur).
    Både som et kvalitetsstempel på egen kompetanse, men også for å kunne bruke dem for å hjelpe andre hunder, rundt
    all slags problematikk.

73A7CC07-C0CE-4B81-936B-810A060569DD.jpeg E2B395CD-189A-4457-99E1-7DDEAE2AAD3B.jpeg 30776292_10155381798965913_1245639430_n.jpg


SAHDs GRUNNMUR:

Vi har laget enkle veivisere online, som tar for seg SAHDs grunnmur.

Dette er momenter som vi mener er HELT ESSENSIELLE for at man skal få en bra hund og prinsipper vi selv bruker. 
 
Denne grunnmuren består av:

  Tilstrekkelig Ro   Les mer    - Kjøp "Enkel ABC til en rolig og harmonisk hund"
  Kontakt              Les mer    - Kjøp "Enkel ABC til god kontakt med din hund"
  Tillit                   Les mer    - Online veiviser er ikke sluppet enda.


DB78116D-3AE2-4B5D-AD21-7749E6FC768E

NYE ONLINEMODULER:

RO

"Enkel ABC til en roligere hund" 


Dette er en veiviser som UTELUKKENDE viser deg hvordan du skal roe ned hunden din og med det ta kontroll på din egen hundehverdag.
Den tar for seg de viktigste kriteriene du må kunne for at hunden skal kunne bli roligere under din påvirkning. 
Ca 1 time med film

 - Forklaringer
-  Teori
-  Film
-  Eksempler
-  Arbeidsoppgaver
-  Roprogram


Pris: kr 199,-  (Engangsbeløp  - 12 mnd varighet)

JA, jeg vil kjøpe denne for kr 199,-

DB78116D-3AE2-4B5D-AD21-7749E6FC768E.jpegDel av vår grunnserie

KONTAKT:

"Enkel ABC til bedre kontakt med din hund"

Dette er en veiviser som viser deg hvordan du skal få kontakt med din hund.
Den tar for seg de viktigste kriteriene du må kunne for at kontakten skal bli bedre og du med det kan forme hunden enklere, akkurat slik du ønsker det.
Det er ca 40 minutter med Teori (litt), filmer og veiledning.
(Har du tilgang til vår "kursportal" trenger du ikke kjøpe denne)
 - Forklaringer
-  Teori
-  Film
-  Eksempler
-  Arbeidsoppgaver

Pris: kr 199,-  (Engangsbeløp - 12 mnd varighet)

JA, jeg vil kjøpe denne for kr 199,-

DB78116D-3AE2-4B5D-AD21-7749E6FC768E.jpegDel av vår grunnserie


 

Vi gir deg trua

For å kunne lykkes, må man ha rett innstilling.  Vi hjelper deg til å få troen på at DIN hund kan bli akkurat slik du ønsker, fra første steg.

Våre kurs
Våre kurs videoer og webinar, gir deg konkrete øvelser, steg for steg, som er enkle og forstå.

Ressurser

Med våre online-moduler kan du sitte hjemme og ta til deg læring og ideer. 

Modulene:

Har du behov for input og ikke kommer deg på kurs, har du muligheten til å lære med moduler som vi har satt sammen.
Alle disse modulene henger sammen og utgjør en helhet. 
Du har tilgang til disse modulene i 1 år fra du får tilgang. 

Begreper:

Dressur, adferd. læringsprinsipper, 
Belønning, grensesetting, grunnmur


Kontakt:

Hva er kontakt, hvordan få kontakt, 
hvordan bruke i innlæring og hverdag, 
Hvordan få hunden til å følge oss, 
Hvordan trene innkalling

Tilstrekkelig ro:

Hva er en rolig hund, når trenger vi det, hvordan få det, hvordan bruke det

Tillit

Hva er tillit, Hvordan skape tillit (til deg, omgivelsene, til hverandre)
Hvordan bruke tillit for bedre adferd

SAHD har også en instagramkonto: sahd_behavior_and_mentality.
De siste bildene som er lagt ut på denne kan du se under....

Hvis du vil følge denne siden på direkten kan du trykke på denne instagram.jpeg