Vår utdanning bygger på:

- Krav til høy kompetanse
- Ydmykhet
- Høy forståelse til hundefaget
- Å kunne sette teori ut i praksis
- Vise til egen hund at det er høy kompetanse i utførelse


 

 

 

 

 

  

Om SAHD utdanning


SAHD har flere dyktige medarbeidere som jobber både som instruktører, assistenter og med adferd.

SAHD har også et omfattende internt utdanningsforløp, som skolerer hundefolk på flere nivåer. 
Vi er svært opptatt av kvalitet og er svært strenge i våre krav hva gjelder teoretisk kunnskap, pedagogiske skills og evnen man har til å påvirke en hund i nødvendig retning. 
Hvis noen ønsker å jobbe for oss, behøver det ikke ha noen ting å si om vedkommende har instruktørutdanning fra andre steder.  Da det er for enkelt å «kjøpe» seg en diplom som instruktør, men fortsatt ikke tilfredsstiller de krav vi fremsetter til våre ansatte, vil man i noen tilfeller måtte starte helt nederst i vårt utdanningsforløp, selv om man er utdannet instruktør fra andre hundeskoler eller institusjoner.
Vi krever at våre ansatte skal ha et svært høyt og bredt kunnskapsnivå om hund og ikke minst evne til å formidle metodikk til hunden på en måte som er fordelaktig for hunden og en selv.
Med dette som utgangspunkt tar vi også inn svært dyktige mennesker som assistenter eller instruktører. Vårt krav til diplom ligger langt under vårt krav til hundefaglig kunnskap og dyktighet, formidlingsevne og know how. 
Her kan erfaring spille en viss rolle, men det trenger ikke være slik. 

Vårt utdanningsopplegg, uansett nivå, vil kreve at personen viser sin kunnskap i praksis. Selv om to personer starter samtidig på sitt utdanningsløp, trenger de ikke være ferdig samtidig. 

Innenfor kurs har vi ulike nivåer:
Assistent
Instruktør 
Adferd

Hver av disse hyllene krever ulik nivå med henhold til  kompetanse.

Felles for alle er at de må vise hundeforståelse for å i hele tatt bli tatt med i et utdaningsforløp. 
Dvs personlig egnethet betyr svært mye. 

Klarer man våre teoretiske og våre praktiske krav, prøver og eksamener, vil man kunne bli utdannet SAHD-instruktør. 

PENSUM:
Pensum er bredt sammensatt av etologi, pedagogikk, hundefag og ulik metodikk.  Kunnskap om all gangbar metodikk er en forutsetning for å bli en god hundefører og assistent/instruktør. Alt for mange skoler/institusjoner forkynner kun de metodene man selv liker og dermed blir kunnskapen til instruktøren for snever.  SAHD har tatt konsekvensen av dette og krever en svært bred kunnskap og forståelse av de ulike metoder som kan brukes, selv om man selv kanskje ikke benytter seg av dette på egne hunder. Dette gjenspeiles i vår pensumlitteratur. 

Priser for utdannelse:
Assistent kr 45000
Instruktør kr 45000
(prisene kommer oppå hverandre)

I tillegg kommer pensumlitteraturen som eleven selv må kjøpe. 

For tiden tar vi IKKE inn elever, annet enn de man kjører intern utdanning på. 

De som plukkes ut internt i SAHD – systemet, betaler ingenting for disse utdanningene, men det kreves etterhvert at de er med på kurs (alene eller sammen med andre) og kontakter med karantenetid (hvis de går ut av organisasjonen) må underskrives.  
Krav til å inneha status som godkjent assistent eller SAHD – instruktør følger interne retningslinjer. SAHD assistentutdanning

Kort beskrivelse av studiet:

Programoversikt:

// Studiet er selvstudie på den teoretiske biten med refleksjonsoppgaver og avsluttende skriftlig  hjemmeeksamen.

// Studenten må ha deltatt på kurs gjennom SAHD, som assistenter, med egen hund.

// Studenten må ha gjennomført teoretisk og praktisk eksamen.

Arbeidsomfang - 1 semester
Teori: ca 400 timer (ca 20 timer pr uke) 
Praksis: Ca 50 arbeidstimer (inkluderer kurs og praktisk eksamen)


Arbeidsformer:

// Teoridelen:  Selvstudie med refleksjonsoppgaver.

//Praktisk bit: Deltakelse på kurs med egen hund, som assistent.

Læringsutbytte:

Etter gjennomført og bestått studium skal studenten ha:

// Grunnleggende kunnskap om de ulike metoder som benyttes innen hundetrening.

// Grunnleggende kunnskap om bruk av de ulike metoder og utvelgelse av metodikk ut fra problemstilling.

// Grunnleggende kunnskap om hundeloven og etiske retningslinjer rundt dette.

Ferdigheter:

// Vise grunnleggende forståelse i praktisk utførelse av metode, med egen og fremmed hund.

// Vise grunnleggende forståelse for hvordan man hjelper en annen person, både praktisk, pedagogisk og teoretisk.

// Kunne reflektere over egen faglig utførelse og kompetanse.

// Kunne finne frem og henvise til informasjon og fagstoff og anvende dette på en slik måte at man får belyst ulike problemstillinger innen hundefaget.

 
Opptakskrav:

For å kunne bli tatt opp til studiet, må studenten ha vist tilfredstillende forståelse for hold av hund og vise til egen hund som  har tilfredsstillende adferd, gjennom individuell vurdering på treff og kurs, uavhengig om du har instruktørutdanning fra andre steder eller ikke.

For 2022 blir det kun tatt inn studenter fra SAHD-systemet.

Kostnader:

Studenter tatt ut ved intern utvelgelse fra SAHD (ihund)-systemet er utdanningen gratis. Studenten må dekke pensumlitteratur og reise i forbindelse med kurs og praktisk eksamen.

Karakterfastsetting:

Vurdering og karakterfastseting av teoretisk del skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått.
Vurdering av praktisk del gis som bestått/ikke bestått.

 
Eksamen og vurderingsformer:

// Individuell skriftlig hjemmeeksamen.

//Praktisk eksamen med egen og fremmed hund.

Begge eksamenene må være bestått for å få godkjent utdanning.

 
Programevaluering:

Studiet evalueres fortløpende gjennom tilbakemeldinger og erfaringer.  Dette gjøres som en del av SAHDs kvalitetssikringssystem.

SAHD er klar på at vi skal ha de strengeste opptakskrav til dette studiet og en svært streng evaluering av studenten gjennom hele studiet. 

 

Yrkesmuligheter:

Utdanningen gir mulighet til å kunne jobbe som assistent i alle  typer av kurs som ligger inn under  SAHD-systemet.

Bestått eksamen på dette nivået, kvalifiserer til å utøve instruktøroppgaver på valpekurs.

 

Videre utdanning:

Utdanningen kvalifiserer til å søke opptak på SAHDs instruktørutdanning.

(Fullført instruktørutdanning gir mulighet til å søke videre på studiet som SAHD-instruktør innen atferd).SAHD Instruktørutdanning

Kort beskrivelse av studiet:

Programoversikt:
// Studiet inneholder teoretisk og praktiske krav
// Studenten må ha deltatt på kurs gjennom SAHD,  som instruktør
// Studenten må ha gjennomført egne kurs, under evaluering.
// Studenten må ha gjennomført teoretisk og praktisk eksamen.


Arbeidsformer:
// Teoridelen:  Selvstudie med refleksjonsoppgaver, fagoppgaver, obligatoriske innleveringer og samlinger.
// Praktisk bit: Deltakelse på kurs med SAHD, med egen hund, der hunden aktivt blir brukt.
// Utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av egne kurs.


Læringsutbytte:
Etter gjennomført og bestått studium skal studenten ha:
// Inngående kunnskap om de ulike metoder som benyttes innen hundetrening.
// Inngående kunnskap om bruk av de ulike metoder og utvelgelse av metodikk ut fra mange ulike problemstillinger.
// Inngående kunnskap om hundeloven og etiske retningslinjer rundt dette og mattilsynets forvaltning av lovverket.
// God kunnskap om hundens opphav, arv og genetikk
// Gode ferdigheter innen presentasjon, fremvisning og instruksjon overfor andre instruktører og kursdeltakere.
// Gode pedagogiske evner overfor andre hundeeiere/kursdeltakere
// Gode evner til å sette seg inn i andres utfordringer/status.
// Gode datakunnskaper for å kunne lage kurs i powerpoint.
// Gode analytiske evner i forhld til å lese en annen hunds språk. 

 
Ferdigheter:
// Vise inngående forståelse i praktisk utførelse av metode, med egen og fremmede hunder.
// Vise inngående forståelse for hvordan man hjelper en annen person, både praktisk, pedagogisk og teoretisk.
// Kunne reflektere over egen faglig utførelse og kompetanse.
// Kunne finne frem og henvise til informasjon og fagstoff og anvende dette på en slik måte at man får belyst ulike problemstillinger innen hundefaget.

 
Opptakskrav:
For å kunne bli tatt opp til studiet, må studenten ha gjennomført og bestått SAHD-assistentstudie.
For de med instruktørkurs andre steder, vil det kunne bli brukt individuelt skjønn.
For 2021 blir det kun tatt inn studenter fra SAHD-systemet.


Kostnader:
Studenter tatt ut ved intern utvelgelse fra SAHD (ihund)-systemet er utdanningen gratis. Studenten må dekke pensumlitteratur og reise i forbindelse med kurs og praktisk eksamen.


Karakterfastsetting:
Vurdering og karakterfastseting av teoretisk del skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått.
Vurdering av praktisk del gis som bestått/ikke bestått.


Eksamen og vurderingsformer:
// Individuell skriftlig hjemmeeksamen.
//Praktisk eksamen med egen og fremmed hund.
// Gjennomføring av kurs.

Obligatoriske innleveringer, samt teoretiske og praktiske eksamener må være bestått.

Programevaluering:
Studiet evalueres fortløpende gjennom tilbakemeldinger og erfaringer.  Dette gjøres som en del av SAHDs kvalitetssikringssystem.


Yrkesmuligheter:
Utdanningen gir mulighet til å kunne jobbe som instruktør i alle  typer av kurs som ligger inn under  SAHD-systemet.
Tittelen SAHD-instruktør er gyldig for ett år av gangen.  Hvert år må vedkommende regodkjennes gjennom en praktisk eksamen, eller automatisk ved deltakelse av aktiviteter.

 
Videre utdanning:
Utdanningen kvalifiserer til å søke opptak på SAHDs adferdsutdanning.


Adferd og hverdagslydighet
Vårt mest etterspurte kurs


 

Valpekurs
Den perfekte start på livet


 

        Jakt & adferd
 - Den perfekte jakthunden
 - Grunnkurs
 - Videregående kurs


 

Medborgerkurs
10 Konkrete øvelserLydighet (sport)
Grunnkurs lydighet
Bronsjemerkekurs
LP Klasse 1/2 

Hundens språk
Språk og signaler - innføring


 

Onlinekurs
Sitt hjemme og få lærdom

Webinarer
Direktesendte kurs - online

Øvrige kurs 
Kveldskurs
- Kontakt
- Helse
- Mentalitet
etc


En vei og gå:

Og ha hund og kreve noe av den, er ikke alltid enkelt. 
Det første som må skje er at du som eier innser at det er en del jobb som MÅ ligge bak en optimal hund. Prøver man å ta snarveier, blir veien alltid lengre eller resultatet langt dårligere.


photo-1519817914152-22d216bb9170

SAHDs GRUNNMUR:

Vi har laget enkle veivisere online, som tar for seg SAHDs grunnmur.

Dette er momenter som vi mener er HELT ESSENSIELLE for at man skal få en bra hund og prinsipper vi selv bruker. 
 
Denne grunnmuren består av:

  Tilstrekkelig Ro   Les mer    - Kjøp "Enkel ABC til en rolig og harmonisk hund"
  Kontakt              Les mer    - Kjøp "Enkel ABC til god kontakt med din hund"
  Tillit                   Les mer    - Online veiviser er ikke sluppet enda.


B9918B1F-811D-42AA-AC7E-5E7FEB9D836F

NYE ONLINEMODULER:

RO

"Enkel ABC til en roligere hund" 


Dette er en veiviser som UTELUKKENDE viser deg hvordan du skal roe ned hunden din og med det ta kontroll på din egen hundehverdag.
Den tar for seg de viktigste kriteriene du må kunne for at hunden skal kunne bli roligere under din påvirkning. 
Ca 1 time med film

 - Forklaringer
-  Teori
-  Film
-  Eksempler
-  Arbeidsoppgaver
-  Roprogram


Pris: kr 199,-  (Engangsbeløp  - 12 mnd varighet)

JA, jeg vil kjøpe denne for kr 199,-

DB78116D-3AE2-4B5D-AD21-7749E6FC768E.jpegDel av vår grunnserie

KONTAKT:

"Enkel ABC til bedre kontakt med din hund"

Dette er en veiviser som viser deg hvordan du skal få kontakt med din hund.
Den tar for seg de viktigste kriteriene du må kunne for at kontakten skal bli bedre og du med det kan forme hunden enklere, akkurat slik du ønsker det.
Det er ca 40 minutter med Teori (litt), filmer og veiledning.
(Har du tilgang til vår "kursportal" trenger du ikke kjøpe denne)
 - Forklaringer
-  Teori
-  Film
-  Eksempler
-  Arbeidsoppgaver

Pris: kr 199,-  (Engangsbeløp - 12 mnd varighet)

JA, jeg vil kjøpe denne for kr 199,-

DB78116D-3AE2-4B5D-AD21-7749E6FC768E.jpegDel av vår grunnserie


 

Vi gir deg trua

For å kunne lykkes, må man ha rett innstilling.  Vi hjelper deg til å få troen på at DIN hund kan bli akkurat slik du ønsker, fra første steg.

Våre kurs
Våre kurs videoer og webinar, gir deg konkrete øvelser, steg for steg, som er enkle og forstå.

Ressurser

Med våre online-moduler kan du sitte hjemme og ta til deg læring og ideer. 

Modulene:

Har du behov for input og ikke kommer deg på kurs, har du muligheten til å lære med moduler som vi har satt sammen.
Alle disse modulene henger sammen og utgjør en helhet. 
Du har tilgang til disse modulene i 1 år fra du får tilgang. 

Begreper:

Dressur, adferd. læringsprinsipper, 
Belønning, grensesetting, grunnmur


Kontakt:

Hva er kontakt, hvordan få kontakt, 
hvordan bruke i innlæring og hverdag, 
Hvordan få hunden til å følge oss, 
Hvordan trene innkalling

Tilstrekkelig ro:

Hva er en rolig hund, når trenger vi det, hvordan få det, hvordan bruke det

Tillit

Hva er tillit, Hvordan skape tillit (til deg, omgivelsene, til hverandre)
Hvordan bruke tillit for bedre adferd

SAHD har også en instagramkonto: sahd_behavior_and_mentality.
De siste bildene som er lagt ut på denne kan du se under....

Hvis du vil følge denne siden på direkten kan du trykke på denne instagram.jpeg 

TILBUD 


Er du forhindret fra å dra på kurs?

Da er vi veldig glade for å invitere deg inn i vår interaktive verden.

Vi har satt sammen en del moduler, over to timer med teori, videoer med øvelser, og eksempler, samt arbeidsark dere kan trene og øve med.

50 % rabatt KUN kr 990,- Tilgangen varer da et helt år.

Ta kontakt på post@sahd.no for bestilling. Merk med "kursportal"
Du får tilgang i løpet av få minutter

 

 

Modul 1:
En del begreper:
- Adferd
- Dressur
- Hva er belønning og hvordan bruker man det
- Hva er det å begrense hunden
- Læringsprinsipper

Modul 2:
Kontakt
// Hva er det - hvordan få det - hvordan benytte det
Teori, video og eksempler (Gå pent, innkalling eks)

Modul 3:
Hvordan styre en hunds intensitet 
//  Hva er ro - når trenger vi en rolig hund - Hvordan lære ro 
Teori, video og eksempler

Modul 4: 
Hva er tillit
//  Generell teori