Om SAHD 

 - Balanse
-  Harmoni 
-  Tillit 


Om SAHD: 

Les om vår jobb med adferd HER


SAHD er en landsdekkende virksomhet, «Senter for adferd og mentalitet», som holder ca 70-80 kurs pr år. Dette er hovedsakelig hverdagslydighet og grunnkurs/videregående kurs for valp, unghunder og voksne hunder, hunder med problemadferd og/eller andre utfordringer, LP/Rally/lydighet, samt en del mindre kurs (kveldskurs – ikke med regnet i nevnte kurs). Vi kjører også konsultasjoner i hele landet og for hundedeiere fra hele landet og mentaltester.
SAHD as har 13 mennesker i teamet, instruktører og assistenter. I tillegg kommer ca 80 kontaktpersoner som tar seg av de ulike aktiviseringsavdelingene

Vi søker hele tiden å bli større i omfang og bedre på kompetanse og kvalitet.

SAHD AS har som mål å bli landets ledende institusjon innen hund, hundetrening og da spesielt ledet mot hverdagslydighet, adferd og adferdsproblematikk. 
Til det trenger man gode strukturer, dyktige samarbeidspartnere, samt dyktige medarbeidere. 

SAHD AS søker også utenfor landets grenser og har hatt og skal ha kurs andre steder enn i Norge. Vi søker kontinuerlig etter gode samarbeidspartnere i utlandet og har allerede gode forbindelser.


Metodebruk:
SAHD metodiske innfallsvinkel er ikke rettet mot spesifikke definisjoner. 

Men…
–  Belønning av rett adferd
–  Gjøre seg forstått overfor hunden
–  Gi hunden forutsetninger til å lykkes
–  Søke tillitsvekkende relasjoner
…er stikkord i all vår trening. 

Dette innebærer at man kan forvente at hunden følger de strukturer og anvisninger som blir gitt, men ikke uten at man legger til rette for god mestringsevne i forkant. 
Hunder er, som alle andre arter, meget godt rustet til å være en del av et system (livet) der forventninger og krav blir møtt.  
SAHD vektlegger hundens egne instinkter og iboende evne til å løse sine hverdagsutfordringer innen visse rammer.  
Der mange tar utgangspunkt i at hunden må  hjelpes i de fleste settinger, bruker vi hundens ur-kvaliteter (språk, instinkter blant annet) til å la hundene løse sine omgivelser selv.
Dette gir harmoniske, balanserte og trygge hunder. 

For oss er det viktig å ta hensyn til hvert enkelt individ og hjelpe hunden ut fra det og ikke låse oss i metodikk, som kanskje bare virker på noen individer. 

Vårt team:
Alle i teamet har måttet gå gjennom svært strenge kvalitetskrav for å kunne representere SAHD, på kurs, konsultasjoner eller i andre profesjonelle sammenhenger. 

Assistenter og instruktører har gjennom teori, praksis og ulike eksamener, utvist et nivå som er så høgt, at de er godkjente til å være med på kurs, eller ha kurs. Dette er enten gjennom ekstern utdanning eller gjennom våre interne utdanning. 
Å være utdannet instruktør gjennom andre steder, er på ingen måte nok til å kunne ansettes i SAHD.  Vi krever talent, skills og evner langt utover hva man kan vise til gjennom en vanlig instruktørutdanning. 
Alle må bruke egen hund aktivt gjennom alle kurs og fremstå som en foregangsperson hva angår hundekompetanse, hva deres hund kan gjøre (lydighet, adferd, mentalitet) og etiske standarder, samt være et forbilde ift oppførsel og ydmykhet, både innad i organisasjonen, men også utad, på kurs, konsultasjoner og annen representasjon for SAHD.

Våre kvalitetskrav er av en slik art, at de ansatte til enhver tid må være på tå hev for å kunne imøtekomme disse kravene. Dette gir svært motiverte ansatte med høy kompetanse og en læringsvillighet som gjør dem enda bedre. 
Bare på denne måten kan SAHD bli Norges fremste og beste aktør innen adferd og hverdagslydighet.
Oversikt over teamet

 

SAHD ihund:
SAHD AS driver også Skandinavias største aktiviseringsgruppe for hund, ihund med pr 26.01.22, 36 avdelinger fordelt over hele landet og nesten 80 kontaktpersoner. Vi aktiviserer ca 10.000 hunder hvert år på våre treff og treninger. Dette antallet vil innen kort tid bli en del større. 
Les mer om SAHD ihund