Generelt om våre ansatte:

Alle våre ansatte har måtte gå gjennom svært strenge kvalitetskrav for å kunne representere SAHD, på kurs, konsultasjoner eller i andre profesjonelle sammenhenger. 
Assistenter og instruktører har gjennom teori, praksis og ulike eksamener, utvist et nivå som er så høgt, at de er godkjente til å være med på kurs, eller ha kurs. Dette er enten gjennom ekstern utdanning eller gjennom våre interne utdanning. 
Å være utdannet instruktør gjennom andre steder, er på ingen måte nok til å kunne ansettes i SAHD.  Vi krever talent, skills og evner langt utover hva man kan vise til gjennom en vanlig instruktørutdannelse. 
Alle må bruke egen hund aktivt gjennom alle kurs og fremstå som en foregangsperson hva angår hundekompetanse, hva deres hund kan gjøre (lydighet, adferd, mentalitet) og etiske standarder, samt være et forbilde ift oppførsel og ydmykhet, både innad i organisasjonen, men også utad, på kurs, konsultasjoner og annen representasjon for SAHD.

Våre kvalitetskrav er av en slik art, at de ansatte til enhver tid må være på tå hev for å kunne imøtekomme disse kravene. Dette gir svært motiverte ansatte med høy kompetanse og en læringsvillighet som gjør dem enda bedre. 
Bare på denne måten kan SAHD bli Norges fremste og beste aktør innen adferd og hverdagslydighet.

Vårt Team: (Trykk på navnene for mer info)

Rina Jæger - mer info kommerÅse HaraldsenRikke RasmussenLinn Johnsen


 

Vår Instagram: