SAHD Høreapparater

phonak HAphonak 1628765004855

Hos oss får du tilpasset nye høreapparater, justert de du har, eller kjøre en generell oppfølging og kontroll.

For SAHD er det viktig at du får god nytte av dine høreapparater og det er derfor viktig at man følger opp på en god og trygg måte.  Vi setter av nødvendig med tid og er opptatt av at du er fornøyd med den service vi kan gi dere. 

Anders H. Davidsen 
autorisert audiograf/Innehaver SAHD

hørsel 1Kontroll og justering av dine høreapparater

Fra tid til annen er det behov for å kontrollere og evt justere høreapparatene.
Til oss kan du komme til kontroll og få justert det som måtte være nødvendig.
Vi sørger for at dine høreapparater er tilpasset deg og dine behov.


phonak fitting

 


Tilpasning av NYE høreapparater:

Har du ikke hatt høreapparater før, eller trenger nye, kan vi hjelpe.
Vi tar da ny hørselstest (og evt andre nødvendige tester) og tilpasser høreapparatene etter din hørsel. 
Vi følger opp etter behov slik at du får best mulig nytte av dine høreapparater. 

Du får ikke dekt nye høreapparater på folketrygden (NAV) gjennom oss.  Da må man gjennom det offentlige helsesystemet.

photo-1596088728260-08a654466a00


Fjernstøtte når du måtte ha behov.
Hvis du av ulike grunner ikke kan komme til oss på klinikken, kan vi hjelpe deg via fjernsupport.  Dette innebærer at vi kommuniserer gjennom video og vi har elektronisk tilgang til deres høreapparater og kan justere dem mens vi snakker. Mer info om dette kommer...

(kun for de høreapparater som har bluetooth-teknologi)

phonak fjernhjelp1590594707612   

Sjekk denne reklamesnutten fra Phonak