Ledige stillinger
  

 

 

Vi søker instruktører over hele landet.
Vil du være med på laget? 

Ønsker du holde kurs, utvikle deg selv og være i et godt læringsmiljø? 

HundeInstruktør hverdagslydighet og adferd

Som instruktør vil du:
Avholde ulike hundekurs, sammen med andre, eller alene.
Kunne serve våre avdelinger i regionen på området lydighet/adferd.
Kunne bistå mennesker med behov for hjelp med sine hunder på kurs.
Utvikle og skape nye markeder i samarbeid med daglig leder.
Stillingen blir lønnet på timesbasis/kursbasis.
Lønn etter avtale


Ønskede kvalifikasjoner:
Vi ønsker at du har god erfaring med hund og hundetrening, både teoretisk og praktisk.
Har god muntlig fremstillingsevne for presentasjon av teori, samt evne til å veilede andre, med og uten hund
At du selv har hund, er aktiv med denne og har kontroll, slik at du kan bruke hunden under kurs, presentasjoner, veiledning o.l. Da snakker vi at hunden har evne til å være rundt andre kursdeltakere og deres hunder, uten å bry seg nevneverdig.
Er strukturert, har gode samarbeidsevner og er en inkluderende person.
Vi krever ikke at du har godkjent instruktørutdannelse eller annen utdannelse innen hund, men dette er ingen ulempe. Personlig egnethet vektlegges foran godkjent utdannelse, hvis man ikke har begge.
Har førerkort klasse B

Vi kan tilby:
Spennende og utfordrende arbeidsområde i et av norges største hundemiljø, som søker å bli Skandinavias største hundeaktør
Opplæring og hjelp til videreutvikling, samt intern utdanning.
Er du rette person vil du også kunne være med på kurs i utlandet.
Innovativt og fremadrettet miljø.
Opplæring og nødvendig hjelp vil bli gitt. Vi tilbyr også intern utdanning for de rette personer.

Spørsmål kan rettes til Anders Davidsen
E-post: anders@sahd.no (merk: "instruktør")

Søknad sendes elektronisk på e-post post@sahd.no (merk: "instruktør")Hundeinstruktør - LP / Rally / agility 

Til vår sportsavdeling søker vi instruktører.

Som instruktør vil du:
Avholde ulike hundekurs, sammen med andre, eller alene innen LP og Rally (derunder de ulike klassene fra grunnkurs og opp)
Planlegge, strukturere og utføre ønskede aktiviteter.
Stillingen blir lønnet på timesbasis/kursbasis.
Lønn etter avtale

Ønskede kvalifikasjoner:
At du har utdannelse innen lydighet sport og har konkurrert innen LP og-/eller Rallylydighet
Vi ønsker at du har bred erfaring med hund og hundetrening, både teoretisk og praktisk.
Har god muntlig fremstillingsevne for presentasjon av teori, samt evne til å veilede andre, med og uten hund.
At du selv har hund, er aktiv med denne og har kontroll, slik at du kan bruke hunden under kurs, presentasjoner, veiledning o.l. Da snakker vi ikke bare lydighet som sport, men at hunden har evne til å være rundt andre kursdeltakere og deres hunder, uten å bry seg nevneverdig.
Er strukturert, har gode samarbeidsevner og er en inkluderende person.
Personlig egnethet vektlegges
Har førerkort for bil.

Vi kan tilby:
Spennende og utfordrende arbeidsområde
Opplæring og hjelp til videreutvikling.
Innovativt og fremadrettet miljø.
Opplæring og nødvendig hjelp vil bli gitt.

Spørsmål kan rettes til Anders Davidsen
E-post: anders@sahd.no (merk: "instruktør")

Søknad sendes elektronisk på e-post post@sahd.no (merk: "instruktør sport")Hva tilbyr vi:

Fysiske kurs:
Lydighet, sport, hverdagslydighet, adferd, ++

Webinars:
Online foredrag om ulike tema

Downloads:
Nedlastbare kurs som ligger online på din egen bruker. 

Samlinger:
Treningssamlinger, med foredrag, trening og selvutvikling. 

Adferdskonsultasjoner:
Direkte hjelp til eierne som trenger hjelp med hundens oppførsel

Mange muligheter - mye moro

3673F731-0CCB-4436-86A8-D74703814D7F

Om arbeidsgiveren SAHD AS

SAHD er en landsdekkende virksomhet, «Senter for adferd og mentalitet», som holder ca 50-80 kurs pr år. Dette er hovedsakelig hverdagslydighet og grunnkurs/videregående kurs for valp, unghunder og voksne hunder, hunder med problemadferd og/eller andre utfordringer, Lydighet (sport), samt en del mindre kurs (kveldskurs – ikke med regnet i nevnte kurs). Vi kjører også konsultasjoner i hele landet og med folk fra hele landet.
SAHD AS driver også Skandinavias største aktiviseringsgruppe for hund, ihund med pr dd. 37 avdelinger og ca 80 kontaktpersoner. Vi aktiviserer flere tusen hunder hvert år på våre treff og treninger. Dette antallet vil innen kort tid bli en del større.
Vi søker hele tiden å bli større i omfang og bedre på kompetanse og kvalitet.
SAHD AS har som mål å bli skandinavias ledende institusjon innen hund, hundetrening og da spesielt ledet mot hverdagslydighet, adferd og adferdsproblematikk.  SAHD har også egen utdannning til assistent og instruktør.  Det planlegges også utdanning innen pedagogikk (læringsteori), samt adferd (adferdanalyse og adfersendring).
Til dette trenger man gode strukturer, dyktige samarbeidspartnere, samt dyktige medarbeidere.
SAHD AS søker også utenfor landets grenser og har hatt og skal ha kurs andre steder enn i Norge. Vi søker kontinuerlig etter gode samarbeidspartnere i utlandet og har allerede gode forbindelser.

 

 

 

 

991A0FC4-7EC8-49A1-8B10-8B830D2151C7

 

 


Metodebruk
:
SAHD metodiske innfallsvinkel er ikke rettet mot spesifikke definisjoner. 

Men…
–  Belønning av rett adferd
–  Gjøre seg forstått overfor hunden
–  Gi hunden forutsetninger til å lykkes
–  Søke tillitsvekkende relasjoner
…er stikkord i all vår trening. 

Dette innebærer at man kan forvente at hunden følger de strukturer og anvisninger som blir gitt, men ikke uten at man legger til rette for god mestringsevne i forkant. 
SAHD retter seg etter de vanlige pedagogiske prinsipper hva gjelder innlæring, men hundens adferd bygger i all hovedsak på de etologiske prinsipper (hundens naturlige adferd)
Dette vil alltid innebære, tillit, trygghet, god læring og høy mestring, men på et helt annet intensitetsnivå enn man kanskje er vant med, hva gjelder å søke god adferd

Hunder er, som alle andre arter, meget godt rustet til å være en del av et system (livet) der forventninger og krav blir møtt.  
SAHD vektlegger hundens egne instinkter og iboende evne til å løse sine hverdagsutfordringer innenfor visse rammer.  
Der mange tar utgangspunkt i at hunden må  hjelpes i de fleste settinger, fokuserer man på hundens evne til så skape tillit i gitte situasjoner med å søke trygge, selvstendige og harmoniske hunder. 
 
For oss er det viktig å ta hensyn til hvert enkelt individ og hjelpe hunden ut fra det og ikke låse oss i metodikk, som kanskje bare virker på noen individer. 

BE396A4E-D445-4819-9D3E-0CA6D82ACBB2

Våre ansatte:

Alle våre ansatte har måtte gå gjennom svært strenge kvalitetskrav for å kunne representere SAHD, på kurs, konsultasjoner eller i andre profesjonelle sammenhenger. 
Assistenter og instruktører har gjennom teori, praksis og ulike eksamener, utvist et nivå som er så høgt, at de er godkjente til å være med på kurs, eller ha kurs. Dette er enten gjennom ekstern utdanning eller gjennom våre interne utdanning. 

Å være utdannet instruktør gjennom andre steder, er på ingen måte nok til å kunne ansettes i SAHD.  Vi krever talent, skills og evner langt utover hva man kan vise til gjennom en vanlig instruktørutdannelse. 
Alle må bruke egen hund aktivt gjennom alle kurs og fremstå som en foregangsperson hva angår hundekompetanse, hva deres hund kan gjøre (lydighet, adferd, mentalitet) og etiske standarder, samt være et forbilde ift oppførsel og ydmykhet, både innad i organisasjonen, men også utad, på kurs, konsultasjoner og annen representasjon for SAHD.

Våre kvalitetskrav er av en slik art, at de ansatte til enhver tid må være på tå hev for å kunne imøtekomme disse kravene. Dette gir svært motiverte ansatte med høy kompetanse og en læringsvillighet som gjør dem enda bedre. 
Bare på denne måten kan SAHD bli Norges fremste og beste aktør innen adferd og hverdagslydighet.


601895EA-1256-4C29-AFEF-A1355631A737

Instagram